FAQ  Tafakur Meditasi Islam

FAQ Tafakur Meditasi Islam

Apa itu Tafakur Meditasi Islam?  merupakan suatu olah fisik dan mental berupa tehnik pernafasan yang dilakukan dalam sikap tertentu  sambil konsentrasi dengan mengucapkan  Subhanallah  di dalam hati.   Tafakur Meditasi Islam yang dimaksudkan di sini adalah suatu...

Pin It on Pinterest